DENEME.


LINK


DENEME


Uygulamalı Teknik Çizim I - II

Kitapta basit parçalardan başlamak üzere karmaşık ve zor parçaların üç boyutlu olarak tasarlanması ve bunların görünüşlerinin, kesitlerinin, perspektiflerinin çizimlerine kadar gerekli olan teknik çizim kuralları bir sistematik içinde verilmiştir. Kitabın yaprakları üç değişik tiptedir. Bunlar, 1-Bilgi yaprakları, 2-Uygulama yaprakları, 3-Ödev yapraklarıdır. Her bölüm bilgi yaprakları, uygulama yaprakları, ödev yapraklarından oluşmaktadır.

Makina Elemanları

Makine Elemanları (Teknolojik Bilgiler) kitabı endüstri meslek liselerinde,meslek yüksek okullarında,mühendislik fakültelerinde yeni öğrenime başlayanların,teknik alanda kullanılan takım ve aparatları öğrenmeleri için yazılmıştır.
Açınımlar

Petro kimya tesislerinin, çimento fabrikalarının,modern binaların havalandırma ve ısıtma tesislerinin, sıvı tanklarının, kazanların projelerinin ana kısımlarını saç metal konstrüksiyonlar oluşturur.Saçtan yapılan bu cisimlerin önce açınımları saç üzerine çizilir.Sonra saç çizilen yerlerinden makasla kesilip katlanır.Saçtan yapılan elemanları üretirken bu elemanın yapılacağı saçın istenilen ölçü ve biçimde kesilmesi gerekir.Kesilen saç kıvrıldığında istenilen eleman elde edilebilmelidir.

Metalleri Elle Talaş Kaldırarak Şekillendirme

İlk çağlardan beri insanlar, varlıklarını korumak, yaşayışlarını kolaylaştırmak için çevrelerinde bulunan çeşitli malzemeleri işleyerek bir takım araçlar yapıp kullanmışlardır. İnsanlık fikir ve yaşayış bakımından geliştikçe ihtiyaçlar artmış, bunun sonucunda yeni yeni icatlarla yüzyılımızın ileri teknolojisi oluşmuştur. Bu ileri teknolojiyi öğrenmek ve ileri teknoloji ürünü araç ve gereçleri kullanmak özel bir eğitimi gerektirmektedir.Bu kitap bu gaye için yazılmıştır. Kitabın yazımında metallerin işlenmesiyle ilgili metot ve kurallara ait genel bilgiler özenle seçilip sıralanarak kitabın konuları oluşturulmuştur. Kitabın konusunu oluşturan mesleklerle ilgili işlemler çok açık olarak şekillerle anlatılmış, anlatılanların iş üzerinde derhal uygulanabilecek tarzda olmasına büyük özen gösterilmiştir.

Prof.Dr. Yaşar KARAGÖZ 1937 yılında Gelibolu'da doğdu. Orta ve lise öğrenimlerini sanat okullarında yaptı. 1960 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'ni (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu), 1975 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi'ni, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'ni bitirdi. Bu üç değişik yüksek öğrenimleri sonucunda,

1- Teknik Öğretmen,
2- Mühendis,
3- Eğitim Programlama Uzmanı

unvanlarının sahibi oldu.

Prof. Dr Yaşar KARAGÖZ meslek liselerinin makine ressamlığı ve metal işleri-kaynak bölümlerinde öğretmen ve bölüm başkanı olarak görev yaptı. Almanya'ya gidecek ustalara kaynak hocalığı yaptı Piyasada makine imal eden sanayi sektöründe AR-GE ve imalat üniteleri yöneticisi olarak görev yaptı. Ege Üniversitesi'nde makine ve kaynak ünitesi kurdu ve bunu yönetti; burada kaynak ustalarına ileri kaynak kursları düzenledi.

Yazarın yazdığı kitapları şunlardır:
1. ELEKTRİK ARK KAYNAĞI
2.OKSİ-ASETİLEN KAYNAĞI
3.İLERİ KAYNAK TEKNİKLERİ
4.KAYNAK ARAÇLARI VE MAKİNELERİ
5.MAKİNE ELEMANLARI(Teknolojik Bilgiler)
6.METALLERİ ELLE TALAŞ KALDIRARAK ŞEKİLLENDİRME
7.UYGULAMALI TEKNİK ÇİZİM-I
8.UYGULAMALI TEKNİK ÇİZİM-II
9.TASARI GEOMETRİ
10.AÇINIMLAR
11.AMATÖRLER İÇİN SEBZECİLİK
12.AMATÖRLER İÇİN ÇİÇEKÇİLİK

DEVAM ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ